Pori Bears ry. sääntömääräinen kevätkokous
Sokos Hotel Vaakuna Pori
Pe 23.3.2018 klo 19.00

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

Valitaan kokoukselle
a)      puheenjohtaja
b)      sihteeri
c)      kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d)     ääntenlaskijat

Todetaan
a)      läsnäolijat
b)      äänioikeutetut jäsenet

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille

5. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaan vireille panemat muut asiat

6. Kokouksen päättäminen