Pori Bears ry. Sääntömääräinen syyskokous 2017
Porin Golfkerhon ravintola, Kalaforniantie, Hanhiluoto, 28600
14.10.2017 12.00
  
Esityslista:
1. Kokouksen avaus


2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja b. sihteeri c. kaksi pöytäkirjan tarkistajaa d. ääntenlaskijat

3. Todetaan
a. läsnäolijat b. äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a. toimintasuunnitelma b. talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 2 jäsentä erovuorossa olevien tilalle

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12. Valitaan edustajat Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon liitto r.y:n kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.

13. Käsitellään Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry:n liittohallituksen vireille panemat asiat
 
14. Muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
 
Pori Bears ry.